LIMBURG - De afgelopen week is verkeersveiligheid veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. De Provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en -doorstroming op provinciale wegen. In dit bericht leest u wat de Provincie doet om de verkeersveiligheid in Limburg te borgen.


De rol van de provincie in het kort

Onder provinciale wegen vallen rijbanen, paden, trottoirs en bijbehorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg voor zover in beheer van de Provincie. Om de veiligheid en doorstroming op de weg te verzekeren monitoren we dagelijks de verkeersveiligheid op de Limburgse wegen. We werken met regelmaat aan veranderingen aan de weg en we voeren jaarlijks onderhoud uit. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een rotonde of fietspad of het vervangen van de deklaag van het asfalt.

Daarnaast zijn we alert op voorwerpen of objecten aan, boven, op, in of onder een provinciale weg die de verkeersveiligheid (potentieel) in gevaar brengen. Voorbeelden van voorwerpen of objecten zijn banners en (protest)vlaggen maar ook aangereden (wilde) dieren of afgebroken takken op het wegdek. Het plaatsen van een voorwerp of object kan alleen met toestemming van Gedeputeerde Staten van Limburg zodat vooraf de verkeersveiligheid is geborgd. Wanneer we tijdens onze monitoring voorwerpen of objecten zien die een verkeersgevaarlijke situatie kunnen veroorzaken worden deze direct verwijderd. Voorwerpen of objecten die potentieel gevaarlijk zijn of op termijn gevaarlijk zijn worden gefaseerd verwijderd. Hiermee voorkomen we dat verkeersgevaarlijke situaties alsnog kunnen ontstaan.

Melding doen of bezitting ophalen

Via het contactformulier op onze website kunt u een melding doen over provinciale wegen. Verkeersgevaarlijke situaties/calamiteiten kunt u tijdens kantooruren melden via ons algemeen telefoonnummer. En buiten kantooruren bij de politie.

Is een voorwerp of object dat is verwijderd een persoonlijke bezitting dan wordt deze (indien mogelijk) drie weken opgeslagen in een provinciaal depot. Er kan contact opgenomen worden met de Provincie Limburg voor het ophalen van bezittingen.