RANSDAAL - De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een 43-jarige man vrijgesproken van schuld aan de dood van een bezoeker aan zijn geitenhouderij. Ook de officier van justitie en de advocaten van de man hadden om vrijspraak gevraagd.


Weliswaar kan volgens de rechtbank gesteld worden dat de minderjarige bezoeker Q-koorts heeft opgelopen tijdens een bezoek aan het bedrijf van de verdachte op 19 maart 2009, maar niet kan worden gesteld dat verdachte voorafgaande aan of ten tijde van dat bezoek wist of moest vermoeden dat er Q-koorts heerste op zijn bedrijf.

Ook kan niet worden gesteld dat de verdachte in die periode wist of iets moest vermoeden van het gevaar dat Q-koorts vormde voor de gezondheid van de mens. En ten slotte kan ook niet gesteld worden dat de Q-koorts de dood van de bezoeker heeft veroorzaakt.