HEERLEN - In de Gasthuisstraat vanaf de Groene Boord tot en met de Hertzdahlstraat worden twee leidingen in de weg aangebracht. Dit gebeurt door de uitbreiding van het leidingennetwerk van Mijnwater BV. De gemeente Heerlen wil naast het bestaande riool een nieuw riool aanleggen, speciaal om regenwater mee op te vangen. Dit riool loopt door tot aan het Savelbergklooster em wordt direct nadat Mijnwater klaar is, aangelegd. De werkzaamheden duren van 28 september tot en met begin december 2020.


De Gasthuisstraat wordt afgesloten voor verkeer. Verkeer moet omrijden via de Pancratiusstraat - Wilhelminaplein - Klompstraat - Groene Boord. De Gasthuisstraat is alleen voor bewoners van de Gasthuisstraat bereikbaar vanuit de Pancratiusstraat. Voor overig verkeer naar de binnenstad worden bij aanvang van de werkzaamheden verkeersmaatregelen getroffen. Vanwege deze omleiding worden rubberen rijmatten gelegd op een gedeelte van het Wilhelminaplein.

Waar kunt u terecht met vragen?

De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Incidenteel kunnen we langer doorwerken of ook in het weekend bezig zijn.Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met omgevingsmanager Rudie Peeten. Hij is bereikbaar via e-mail mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 22 85 58 95. Meer informatie over het project vindt u op de site van Mijnwater BV: mijnwatercentrumleiding.nl.

Waarom wordt er gewerkt?

De werkzaamheden vinden plaats omdat Mijnwater B.V. het leidingennetwerk uitbreidt in het centrum van Heerlen. Omdat wegen dan vaak worden afgesloten en de bestrating toch wordt opengebroken, stemmen wij als gemeente Heerlen zoveel mogelijk de rioolwerkzaamheden af op de planning van Mijnwater B.V.