HEERLEN - In de wijk Oud Rennemig wordt het riool aangepast en wordt de verharding vernieuwd. Het gaat hierbij om de Westerstraat, Schroetenstraat, Beekstraat, Middenstraat, Eerste Oosterstraat, Tweede Oosterstraat en de Ing. Van den Elzenstraat. De voetpaden tussen deze straten en de verbindingsweg tussen de Middenstraat en Tweede Oosterstraat worden ook aangepakt.


Stand van zaken per 1 april 2022

Op 17 januari 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in uw wijk.

Werkzaamheden

De Westerstraat, Middenstraat en voetpad tussen de Westerstraat en Schroetenstraat zijn bijna klaar.
Er wordt nu gewerkt in de Schroetenstraat, de verbindingsweg tussen de Middenstraat en de 2e Oosterstraat en het voetpad tussen de Schroetenstraat en de Beekstraat.

Parkeren in de nieuwe situatie

Het is de bedoeling de auto’s te parkeren tegen of op de doorlopende zwarte belijning waarin zwarte dwarsstenen (blokjes) zijn aangebracht.
Niet parkeren over de doorlopende zwarte belijning heen en niet parkeren waar geen zwarte dwarsstenen (blokjes) zijn aangebracht tussen de doorlopende zwarte belijning.
Als iedereen zich hier aan houdt dan wordt er niet geparkeerd voor de inritten en ook niet op de loopstroken. Op deze manier houden we de straten goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers.


Kijk hier voor meer info.