HEERLEN - Burgemeester Roel Wever is voorgedragen voor het bestuur en als voorzitter van College van Dienstverlening van de VNG, zo heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten vandaag aan haar leden bekend gemaakt. Tijdens de eerstvolgende ALV op 2 december kunnen de leden deze voordracht bekrachtigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de nationale belangenbehartiger van de Nederlandse gemeenten en een prominent adviesorgaan voor het kabinet.


15 september jl. heeft de Voordrachtcommissie van de VNG haar enkelvoudige voordracht vastgesteld voor de invulling van 217 vacatures van de in totaal 220 opengestelde vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. De kandidaten voor deze voordracht zijn vervolgens door het bestuur van de VNG op 22 september jl. benoemd tot waarnemer. Dit waarnemerschap geldt voor de periode tot aan de Najaars ALV van 2 december a.s. waar de tot waarnemer benoemde kandidaten en eventuele tegenkandidaten aan de leden worden voorgelegd. Door de benoeming van waarnemers kan de bestuurlijke organisatie van de VNG ook in de periode tot aan de Najaars ALV haar taken voor de leden op goede wijze vervullen.

Roel Wever over de voordracht: “Ik ben vereerd dat ik ben voorgedragen. In deze positie kan ik de belangen van gemeenten in Den Haag vertegenwoordigen. Zeker in deze moeilijke tijd is het belangrijk dat de gemeenten hun stem zo goed mogelijk laten horen. Mochten de leden deze voordracht begin december bekrachtigen ben ik dan ook voornemens me hier voor de volle honderd procent voor in te zetten. Daarnaast kan deze positie natuurlijk ook van belang zijn voor Heerlen en de hele regio, dus ik hoop op een bekrachtiging van de voordracht.”