HEERLEN - Gemeente Heerlen zet een belangrijke volgende stap in haar Verduurzamingsoffensief door in juli een pilot te starten met 50 huishoudens in de wijk Molenberg. Samen met Vrieheide is Molenberg de wijk met de meeste energiearmoede in onze stad. De pilot richt zich op particuliere woningen met een WOZ-waarde lager dan €219.000 en een energielabel D, E, F of G. Het doel is om bij de gemeentebrede uitrol in totaal minimaal 1.443 woningen energetisch te verbeteren.

Pilot in Molenberg

In de Molenbergse pilot worden 50 huishoudens die kampen met hoge energierekeningen ontzorgd bij de verduurzaming van een deel van hun woning. Het gaat om woningen met een WOZ-waarde lager dan €219.000 en een energielabel D, E, F, of G. Voor ieder huishouden is een subsidiebudget beschikbaar van maximaal €1.850, Hiermee kan men kiezen uit (een combinatie van) verschillende energiebesparende maatregelen, waaronder een spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, isolerende deuren en kozijnen of energiezuinige ventilatiemaatregelen. Waar nodig kan het beschikbare subsidiebudget worden aangevuld met financiële middelen vanuit het Warmtefonds of een Energierechtvaardigheidslening, zodat ook mensen met de allersmalste beurs mee kunnen doen aan dit project.

Met hulp van de WoonWijzerWinkel Limburg (WWWL) wordt per woning samen met de bewoners gekeken welke verduurzamingsslag het meest effect zal sorteren om richting de landelijke isolatiestandaard te bewegen.

Ontzorgingstraject

Eigenaren van de geselecteerde woningen krijgen via de WoonWijzerWinkel Limburg een volledig ontzorgingstraject aangeboden. Dit traject omvat:

  • Kosteloos energieadvies op maat: een gedetailleerd rapport met duurzaamheidsmaatregelen, energiebesparingsberekeningen, kostenoverzichten en subsidiemogelijkheden. Op basis van dit advies beslissen woningeigenaren zelf welke maatregelen zij willen uitvoeren
  • Offerteaanvragen: Ondersteuning bij het aanvragen van offertes via de WoonWijzerWinkel Limburg of een eigen uitvoerder
  • Gemeentelijke subsidie: Een gemeentelijke subsidie als een bijdrage in de kosten van de isolatiemaatregel(en), eventueel in combinatie met een energiezuinige ventilatiemaatregel.
  • Ondersteuning bij subsidieaanvraag: Kosteloze hulp bij het aanvragen van de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE).
  • Financieringsadvies: Kosteloos advies over overige financieringsmogelijkheden.

"Met het Heerlense Verduurzamingsoffensief willen we iedereen in Heerlen de kans geven om te profiteren van energiebesparende maatregelen. Een duurzame woning is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van onze inwoners. Daarbij mag niemand achterblijven. Ook iemand met 0 euro op de rekening moet mee kunnen doen. Door de eerste stappen te zetten in Vrieheide en Molenberg, maken we de eerste structurele verduurzamingsslagen daar waar de nood het hoogst is. Zo vloeien duurzaamheid en solidariteit samen”, aldus wethouder Wonen, Milieu en Circulariteit, Casper Gelderblom.

Gemeentebrede uitrol

Geleerde lessen uit de pilot worden meegenomen in de uitrol over de gehele gemeente. De gemeentebrede uitrol vindt naar verwachting plaats begin 2025. Deze uitrol vindt gefaseerd plaats, om de uitvoerbaarheid van de LAI door zowel de WWWL als de uitvoerende bedrijven in de hele regio niet te frustreren. Hierdoor is de verwachting dat de ‘wachttijden’ van deelnemende eigenaar-bewoners beperkt blijven. In de pilotfase is de aanpak nog niet van toepassing voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en Doe-Het-Zelf (DHZ)-projecten. We streven ernaar om deze doelgroepen in de toekomst ook te betrekken.

Parkstedelijke samenwerking

De pilot in Molenberg en de latere gemeentebrede uitrol sluiten aan bij het Parkstad-brede Isolatie- en Verduurzamingsprogramma. De nauwe samenwerking binnen Parkstad, alsmede met andere partners in stad en regio, zijn en blijven in de bestrijding van energiearmoede en de bevordering van duurzaamheidsdoelen van groot belang voor Heerlen.