HEERLEN - Heerlerbaan krijgt een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) en het project is inmiddels volop in voorbereiding. Binnenkort gaan we echt van start en in dit nieuwsbericht lees je de laatste ontwikkelingen.


Realisatiefase (oktober 2021 - december 2022)

We bevinden ons momenteel in de realisatiefase. De eerste stap is het slopen van openbare basisschool (OBS) De Tovercirkel inclusief de gymzaal en het bouwrijp maken van het terrein. Vervolgens voeren we enkele onderzoeken uit ter voorbereiding van de nieuwbouw. Na afronding van de onderzoeken zullen we starten met de nieuwbouw van BMV Heerlerbaan.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

  • Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart (week 9): Plaatsing van de hekken rondom het werkgebied.
  • Maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart (week 10):Start sloop OBS De Tovercirkel inclusief de gymzaal.
  • Uiterlijk maandag 15 maart 2022: Kap noodzakelijke bomen. In verband met de nieuwbouw ontkomen we er niet aan een aantal bestaande bomen te kappen. Op een later moment worden hiervoor nieuwe bomen terug geplant.

De medewerkers van bouwbedrijf BAM zullen de komende periode de auto’s en materieel voornamelijk parkeren op het parkeerterrein achter het winkelcentrum. Het vervolg van de werkzaamheden en de bijbehorende planning hangen onder andere af van de resultaten van de nog uit te voeren grondonderzoeken. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws rondom BMV Heerlerbaan.

Heeft u vragen?

Dan beantwoorden we die graag. Voor specifieke vragen over de bouw of hinder kunt u contact opnemen met BAM via 043-3088330. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via nummer 045-5605040 of stuur een e-mail naar info@heerlen.nl. Als u een e-mail stuurt, vermeld in het onderwerp dan ‘BMV Heerlerbaan’.