HEERLEN - Om de herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch financieel mogelijk te maken koopt de gemeente de westelijke vleugel van het winkelcentrum (groene deel op kaart). Later verkoopt de gemeente een deel hiervan met de daarachterliggende grond (blauwe deel op kaart) voor een marktconforme prijs aan de ontwikkelaar. Die bouwt daar vervolgens een nieuwe winkelvleugel met daarboven appartementen. De overige gronden worden gebruikt voor een grotere parkeerplaats en de verbinding met de in aanbouw zijnde BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening). Zo vormt dit gebied straks het hart van Heerlerbaan.

Samenwerkingsovereenkomst

De afspraken hierover worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Heerlen en Project Heerlen-Bautsch BV. Zo moet de overlast tijdens de herinrichting worden beperkt en doet de ontwikkelaar een bijdrage aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Wethouder Martin de Beer is blij met deze stap: “De herontwikkeling van winkelcentrum Giesen Bautsch is van groot belang voor de leefbaarheid in Heerlerbaan. Door te investeren in commerciële én maatschappelijke voorzieningen geven we dit gebied een kwaliteitsimpuls en ontstaat een toekomstbestendig hart voor de buurt.

Tijdelijk beheer

In de periode dat de gemeente eigenaar is van de winkelvleugel doet Rialto Vastgoed BV het beheer. Die doet dat nu ook al, waardoor de huurders een vertrouwd aanspreekpunt hebben voor de dagelijkse zaken en het reguliere onderhoud. De kosten voor het tijdelijk beheer worden betaald uit de huuropbrengsten die de gemeente in deze periode ontvangt.

Financiering

Het winkelcentrum wordt niet vergroot. Dat is niet wenselijk omdat er al te veel winkelmeters in de regio zijn. De herontwikkeling kan dan ook niet worden gedekt door een uitbreiding van het aantal winkelmeters door een commerciële partij. Daarnaast leveren de appartementen inclusief bijbehorende parkeerkelder geen middelen op om dit te dekken. Daarom stelde de gemeenteraad al eerder een bedrag van €1.200.000 beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking. Ook Parkstad verleende eerder al een subsidie van €600.000 aan de gemeente om deze herontwikkeling mogelijk te maken.