HEERLEN - Een strategisch partnership om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. Dat is waar Fontys Sporthogeschool, Heton, gemeente Kerkrade, gemeente Voerendaal, gemeente Heerlen en Alcander samen mee aan de slag gaan.

In de afgelopen drie jaar hebben exploitant van sportaccommodaties Heton en onderwijspartner Fontys Sporthogeschool de basis gelegd voor dit regionale partnership. In dit partnership werken 40 HBO studenten van de opleiding Sportkunde dagelijks aan verschillende sport- en beweeginterventies. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is het partnership uitgebreid naar zes partners en wordt dit de aankomende drie schooljaren breder geborgd in de regio.

40 Sportkunde studenten

Dankzij deze samenwerking krijgen jaarlijks veertig HBO-studenten van de opleiding Sportkunde een leerwerkplek aangeboden. De studenten leveren hiermee de komende jaren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van diverse maatschappelijke doelen. De studenten krijgen een vaste werkplek bij een van de partners en worden professioneel begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden door een combinatiefunctionaris of sportconsulent.

Samen werken aan maatschappelijke gezondheidsvraagstukken

De partners geven op deze manier samen met het team van studenten en docenten, handen en voeten aan het regionale sport- en beweegbeleid. De specifieke doelen waaraan de studenten gaan werken worden in overleg met de individuele partners vastgesteld. Daarnaast zullen ook de regionale doelen worden meegenomen en zal er kennis over en weer gedeeld worden hieromtrent.