HEERLEN - Sinds 1 september sluiten alle Parkstad gemeenten aan bij het project HAP om de georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden.


Heerlen en Kerkrade startten in 2019 samen dit project, waarbij op grote schaal loodsen, containers, bedrijfsgebou-wen en opslagplaatsen gecontroleerd worden. Niet alleen op bedrijven-terreinen maar op het hele grondgebied van de gemeenten.Ook Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal sluiten nu aan bij het project.

Door succes wordt het project uitgebreid

Tussen juli 2019 en juni 2020 zijn in Kerkrade en Heerlen 1738 panden gecontroleerd. Er werden 3 hennepplantages aangetroffen en ook diverse panden die in gebruik waren als tussenstation. Ook melden steeds meer pandeigenaren als zij door criminelen benaderd worden om hun panden aan hen te verhuren. Inwoners én pandeigenaren vinden het prettig dat er meer zichtbaar toezicht is.

Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd

Criminelen gaan hierbij steeds creatiever te werk. Er is landelijk veel aandacht voor productielocaties in agrarische gebieden waar een groot aanbod is van leegstaande stallen en boerderijen. Maar ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt.

Gemeenten gaan systematisch grote aantallen panden controleren

In dit project blijven de controles niet meer beperkt tot panden waar een verdenking is. Doel is alle (bedrijfs)gebouwen te controleren die redelijkerwijs geschikt zijn voor ondermijnende hennepteelt. Ook is het niet de politie, maar zijn het de gemeenten die de panden gaan controleren. Daarbij bekijken de handhavers of de verschillende locaties (loodsen, bedrijfsgebouwen, etc.) conform het bestemmingsplan in gebruik zijn. Deze controles gaan op grote schaal plaatsvinden en gebeuren in nauwe samenwerking met politie, OM en RIEC.

Dit betekent dat als een hennepplantage wordt aangetroffen niet alleen de gemeente overgaat tot bestuursrechtelijke maatregelen, maar dat (waar mogelijk) ook strafrechtelijk wordt ingegrepen.

Uitbreiding naar heel Parkstad

Het project HAP past binnen de landelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Het kabinet heeft 100 miljoen budget beschikbaar gesteld om de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit de komende jaren te intensiveren.Met de uitbreiding van Hap geven ook de burgemeesters van Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal een duidelijk signaal af dat ondermijnende criminaliteit niet wordt geaccepteerd en daarom door dit project aangepakt wordt.