HEERLEN - Weller en Wonen Limburg kopen en renoveren in samenwerking met gemeente Heerlen 51 eengezinswoningen in Vrieheide-de Stack.


Op 30 november hebben woningcorporaties Wonen Limburg en Weller 51 sociale huurwoningen van belegger Newomij BV aangekocht in Vrieheide-de Stack. De aankoop is gedaan in nauw overleg met de gemeente Heerlen en Stadsregio Parkstad die subsidie beschikbaar stellen vanuit het Volkshuisvestingsfonds en de Regiodeal. Deze aankoop is een mooie impuls voor een langlopende investering onder de vlag van het Nationaal Programma Heerlen Noord, waarbij Vrieheide één van de drie focuswijken is. Een unieke mogelijkheid om impact te creëren in een wijk die toe is aan concrete actie.

51 sociale huurwoningen

De aangekochte woningen in Vrieheide bestaan uit 51 sociale huurwoningen waarvan er 49 zijn verhuurd. Woningcorporatie Weller heeft 26 woningen afgenomen en Wonen Limburg 25 woningen. De woningen zijn een onderdeel van de 837 karakteristieke ‘witte woningen’, opgeleverd in 1962 naar een ontwerp van de Hongaarse architect Peter Sigmund. Per zes woningen zijn repeterende bouwblokken gebouwd in een ruime groenomgeving. De aangekochte woningen hebben energielabels E, F en G. De woningcorporaties gaan de huizen renoveren en verduurzamen in samenwerking met de gemeente Heerlen naar energielabel B met de ambitie om A te halen.

Voor de betreffende huurders is het prettig dat hun verhuurders in de nabijheid zitten, zodat er gemakkelijk contact mogelijk is. Alle huurders zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van de overname.

Meer grip op de uitdagingen in de wijk

Casper Gelderblom, wethouder Wonen en Milieu van Heerlen, is enthousiast over de ontwikkeling: “Deze aankoop door de corporaties is een geweldige stap voor de wijk, die we van harte ondersteunen. Deze aankoop zorgt voor meer grip op de uitdagingen in de wijk. De verduurzaming van de woningen levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van energiearmoede in Vrieheide, in tijden van energiecrisis één van de meest getroffen wijken in het hele land.”

Een betere uitgangspositie om daadwerkelijk iets te doen, ook aan de leefbaarheid

Bestuurder van Wonen Limburg Ger Peeters is blij dat de corporaties met de aankoop een betere uitgangspositie hebben om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de uitdagingen die in Heerlen Noord liggen. “Er ligt een enorme opgave gericht op de verbetering van de energieprestatie en het achterstallig onderhoud, maar zeker ook op het verbeteren van de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke opgave in Heerlen Noord. Dit biedt ook mogelijkheden voor een integrale aanpak. We koppelen de vastgoedkant aan de sociale kant waardoor we eerder in beeld krijgen waaraan bewoners behoefte hebben en welke vraagstukken er spelen.”

Bestuurder van Weller Barry Braeken vult aan: ”Juist door samen op te trekken kunnen we van betekenis zijn in de verdere opwaardering van Vrieheide. Enkel de aankoop en transformatie van 51 woningen in de wijk Vrieheide lost de maatschappelijke problemen niet op. Vandaar dat wij deze aankoop zien als een startpunt voor een langdurige integrale aanpak, waarop we als corporaties samen met gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad, het ministerie van BZK, Weller en Wonen Limburg willen inzetten.”

Particulieren

Naast een aanzienlijke labelsprong van de aangekochte woningen wordt met behulp van gelden uit het Volkshuisvestingsfonds ook ingezet op renovatie en verduurzaming van een groot aantal particuliere woningen in Vrieheide-de Stack. Wethouder Casper Gelderblom: “Dit is een geweldig begin, maar we gaan door. Met de renovatie van deze 51 kersverse corporatiewoningen willen we een vliegwieleffect op gang brengen. We gaan aan de slag om ook zoveel mogelijk particuliere huiseigenaren te helpen bij verduurzaming van hun huis, te beginnen met de woningen die direct naast of in het blok van de corporatiewoningen liggen.”

Pilot-project

In mei jl. heeft Weller reeds vijf woningen gekocht op een veiling. Eén van de woningen ligt in Vrieheidepark en vormt met de overige vijf particuliere eigenaren een blok van zes woningen. De eigenaren hebben plannen ontwikkeld voor een gezamenlijke dakvervanging, hetgeen nu in uitvoering is. Hierdoor wordt een verbetering van de energieprestatie met twee labelsprongen behaald. Onderzocht wordt of een gezamenlijk pui-vervanging en het aanbrengen van zonnepanelen kan leiden tot label B of A. De ervaringen in dit proefblok worden ingezet bij de verduurzaming van de overige woningen in de buurt.

Het initiatief van de aankoop van de 51 woningen krijgt ondersteuning van het Nationaal Programma Heerlen Noord en collega-corporatie Woonpunt.