HEERLEN - Burgemeester Roel Wever heeft maandag 12 lintjes ‘uitgereikt’. Eén lintje is uitgereikt aan een Heerlenaar door de Minister van Defensie, mw. Ank Bijleveld-Schouten. Elf Heerlenaren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee Heerlenaren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Door de coronapandemie ging het uitreiken door de burgemeester ook dit jaar niet op de gebruikelijke manier.


Normaal gesproken ontvangt de burgemeester alle personen die een lintje ontvangen op kasteel Hoensbroek. Door de pandemie was dit niet mogelijk. Burgemeester Wever liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en ging op pad met een feestelijk, oranje uitgedost nostalgisch ‘Heerlen busje’.

Vanaf vanmorgen 08.00 uur trok de feestelijke karavaan door Heerlen naar iedere gedecoreerde. De lintjes werden, door corona, niet zoals gebruikelijk echt opgespeld. Desalniettemin was de verrassing niet minder groot voor iedereen die door burgemeester Wever op gepaste afstand werd toegesproken waarna de versierselen, oorkonde en bloemen werden overhandigd.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer John (J.M.H.) Bogers, 79 jaar

De heer Bogers zet zich reeds langere tijd als vrijwilliger op bestuurlijk niveau in. Vanaf 2006 is de heer Bogers penningmeester van de toenmalige gepensioneerden vereniging VENDEX/KBB. Na fusie in 2007 met de Bedrijfstak Pensioenfonds Detailhandel (BpfD) werd hij voorzitter van de Landelijke Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD). Hij verzorgde het werven van leden, het opzetten van de website en het moderniseren van het ledenblad en de ledenadministratie. Daarnaast heeft hij zorg gedragen voor de reorganisatie. Tevens onderhoudt hij de contacten, o.a. met de pensioenfondsen en de belangenorganisaties. Vanaf 2017 is hij voorzitter van de Cliëntenraad en vrijwilliger bij het Verpleeghuis Bergweide te Heerlen. Hij heeft informatieavonden opgezet en organiseert deze. Daarnaast draagt hij bij aan de vorming van het meerjarig beleidsplan. De heer Bogers is medeoprichter en voorzitter (periode 2003-2009) van de Stichting Inloophuis De Eik, een inloophuis dat laagdrempelige psychosociale ondersteuning biedt aan mensen binnen de regio Eindhoven die direct of indirect met kanker te maken hebben. Voor de periode 2009-2016 was hij voorzitter van de Stichting Vrienden van het Inloophuis. Hij verzorgde de werving van sponsoren en legde contacten o.a. om landelijke samenwerkingen aan te gaan. Dankzij zijn inzet kon in recordtijd het Inloophuis De Eik in mei 2004 geopend worden met een financiële garantie voor 3 jaren.

In de jaren 1976 tot 1984 was hij voorzitter van de Stichting Combi Mierlo, een stichting die jeugdcarnavalsvereniging "De Stillekes" superviseerde bij de activiteiten en op financieel gebied. De heer Bogers was vanaf 1957 tot 1964 voorzitter van de Jeugdsoos De Instuif Eikenderveld- Laanderstraat Heerlen. Hij heeft zorg gedragen voor het werven van fondsen, organiseerde de activiteiten en verzorgde de locaties voor de dansavonden.

De heer drs. Jos (J.W.A.) Muller, 69 jaar

De heer Muller is vanaf 1995 voorzitter van Bridgeclub De Mijnstreek. Hij was initiator van en inhoudelijk betrokken bij de Zuid-Limburgse nieuwsbrief "Bridge Local". Hij verzorgde ook de sponsoring voor het drukken ervan. Hij was mede-initiator van de marathon van Sittard en het Mijnstreekviertallentoernooi, twee jaarlijkse bridgetoernooien in Zuid-Limburg. Bij de Stichting Exploitatie Gemeenschapsvoorziening Welten Benzenrade is de heer Muller 2009 bestuurslid, sinds 2011 secretaris en sinds 2012 tevens penningmeester. Hij dus is belast met het aansturen van de beheerder en onderhoudt de contacten met de huurders/gebruikers. Ook vervult hij een voortrekkersrol bij de pogingen tot revitalisering van het gemeenschapshuis.

Vanaf 2013 medeoprichter, voorzitter van en begeleider bij Stichting Schuldenvrije Toekomst (SVT), die individuele hulp verleent aan mensen met financiële problemen. De stichting wordt geholpen door een aantal vrijwilligers. De stichting startte met 25 cliënten, thans circa 50 cliënten. Na zijn werkzame leven heeft decorandus van de stichting zijn levenswerk gemaakt. Hij is voor cliënten dag en nacht bereikbaar, indien noodzakelijk.

In de periode 2000 – 2019 was hij voorzitter van de Goede Doelen Commissie van Lionsclub Heerlen Landsfort en president (2000-2001, 2016-2017 en 2018-2019). Hij leidde diverse fundraisingactiviteiten voor goede doelen, was van 2005-2007 voorzitter van de programmacommissie en participeerde in een driemanschap om de Lionsclub na en moeilijke tijd een doorstart te laten maken. In de periode 2004 – 2013 was hij voorzitter van Bridgedistrict Zuid-Limburg van de Nederlandse Bridgebond. Hij heeft aan de wieg gestaan van BC Limburgia, een samenwerkingsverband van de drie sterkste clubs van Zuid-Limburg. Als voorzitter was hij ook lid van de Bondsraad van de Nederlandse Bridgebond, een adviesorgaan voor het bestuur van de Nederlandse Bridgebond.

Van 2008 tot 2012 is de heer Muller voorzitter geweest bij de stichting Roda JC. Gedurende de periode van zijn voorzitterschap heeft hij een nadrukkelijke rol gespeeld in het toenmalige fusieproces (2008 - 2010) dat besproken werd tussen Fortuna Sittard en Roda JC, maar wat om financiële redenen niet doorging.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer Jos ( J.L.) Dekker, 78 jaar

De heer Dekker heeft het lintje gekregen uit handen van de Minister van Defensie mw. Ank Bijleveld-Schouten in Utrecht.

Vanaf 2004 is de heer Dekker mede oprichter en voorzitter van het Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen 'SOLV Het Eldershoes' geweest tot 2020. Jos Dekker onderhield contact met de buurtagent. Daarnaast trad hij als gastheer op. Hij organiseerde de activiteiten. Voorts verrichtte hij de inkoop en hij zocht de sponsoren. Hij heeft 10 jaar als commandant erewacht opgetreden bij het Monument voor Vredeoperaties in Roermond tijdens de jaarlijkse Indië-herdenking. Vanaf 2013 is hij vrijwilliger bij het Veteranen Instituut. Jos Dekker fungeert als nuldelijns ondersteuner voor elke veteraan die met uitzend gerelateerde ondersteuningsvragen kampt. Naast dit heeft Jos Dekker zich ruim twee jaar bekommerd als mantelzorger voor een bijna 100 jarige WOII veteraan. De heer Jos Dekker is tot zijn pensionering in 1998 werkzaam geweest als Kapitein der Jagers bij het Ministerie van Defensie.

De heer Marcel (M.J.G.) Falize, 55 jaar

De heer Marcel Falize is sinds 1990 dirigent van het Jachthoorn en Trompettercorps Edelweiss te Heksenberg Heerlen. Edelweiss maakt nog steeds gebruik van authentieke Es (natuur-) instrumenten zoals trompetten en Jachthoorns zonder ventielen en spelen daarom voornamelijk alleen marsmuziek. Marcel Falize arrangeert en componeert zelf de muziekstukken. Ook heeft hij heeft de opleidings- en leertrajecten voor de jeugd ontwikkeld. Hij begeleidt de instrumentenmakers om de juiste stand van het instrument te krijgen met de juiste klanken. Dat Edelweiss op zo'n hoog niveau presteert, is voornamelijk een verdienste van Marcel Falize. Dit stukje cultureel erfgoed gaat hem aan het hart. Marcel Falize zet zich ook in voor andere muziek corpsen om deze muziek niet verloren te laten gaan. Sinds 2015 is hij dirigent bij de Schutterij St. Martinus in Vaesrade én bij Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide. Voor het Andre Rieu Productions te Maastricht is Marcel Falize werkzaam als orkestlid/slagwerker.

De heer Karel (K.J.) Heckmanns, 75 jaar

De heer Heckmanns is sinds 1991 vrijwilliger bij de Stichting Mondriaan te Heerlen. Het Bureau Evenementen is in Mondriaan de afdeling die o.a. de activiteiten en evenementen organiseert ten behoeve van de in Mondriaan in behandeling zijnde patiënten. De heer Heckmanns zet zich in voor het Bureau Evenementen. Hij heeft een leidende rol bij het organiseren van de verschillende activiteiten. Hij organiseert mede de activiteiten, zoals de kien- en filmavonden, de voorlichtingen, de tentoonstellingen en de jaarlijkse Mondriaan-Run. Daarnaast coördineert hij de werkzaamheden en hij organiseert het vrijwilligersuitstapje.

Hij betrekt de grote groep vrijwilligers en weet ze te binden om het vrijwilligerswerk te doen. De heer Heckmanns is een belangrijke schakel tussen de leiding van Bureau Evenementen en de groep vrijwilligers. Mede dankzij zijn inzet is er plezier toegevoegd aan het verblijf van de vele patiënten in Mondriaan.

De heer Hub (H.M.J.) Leenen, 65 jaar

Hub Leenen heeft vanaf 2013 een belangrijke taak binnen het Gilde van de Blauw Sjuut. Hij is vicevoorzitter en 'moelemeëker' oftewel spreekstalmeester. Hij is het gezicht van de 'Blauw Sjuut' en heeft door zijn inzet een forse bijdrage geleverd aan de huidige status van het Gilde. Van de soireecommissie van het Gilde van het Heerlense Oud Prinsen is hij voorzitter geweest van 2008 tot 2014. In de periode 2006 tot 2009 is hij vrijwilliger (adviseur en presentator) bij de stichting 'Sjpas+ Cultuur Parkstad' voor het jaarlijkse carnavalsfestijn 'Aod op Nuj'.

Van 2006 tot 2009 is hij voorzitter geweest van de ondernemersvereniging LOZO in Heerlen. Hij heeft zich ingezet voor de fusie van de diverse LOZO-afvaardigingen tot 1 afdeling van MKB Limburg. In de periode 2006 tot 2008 was hij secretaris van de kerngroep Pancratiustour, de inzamelactie voor de renovatie van de Pancratiuskerk te Heerlen. Hub Leenen initieerde de sponsorfietstocht die 250.000 euro opleverde voor de renovatie.

Hub Leenen was vrijwilliger bij de Stichting Belangenbehartiging RKSV Bekkerveld(2004 tot 2010), die jaarlijks wijkfestival organiseert waarvan de opbrengst de voetbalvereniging ten goede komt. Hij ondersteunde bij de algehele organisatie en initieerde en organiseerde de Bizz to Bek voorafgaande aan het festival. Voor de Stadscarnavalsvereniging De Winkbulle is hij een ondernemende voorzitter geweest (vanaf 1999 tot 2006) waar hij veel nieuwe activiteiten geïnitieerd heeft en nieuwe sponsoren aan getrokken. In de jaren 2006 tot 2009 en 2017 tot 2020 was Hub Leenen lid van de Jubileumcommissie van de Carnavalsvereniging De Eekhuërete Heerle. Vanaf 1995 is hij voorzitter en vrijwilliger van de Stichting Da(a)g-je Uit te Heerlen, die activiteiten organiseert voor senioren. Hij is voor de carnavalsvereniging CV de Vlavreters heel actief geweest als bestuurslid vanaf 1993 tot 1997.

Mevrouw Thea (T.J.M.) Offermans-van Heeswijk, 73 jaar

Vanaf 2005 is mevrouw Offermans-van Heeswijk vrijwilliger bij het woonproject Slakke Weide te Hoensbroek, onderdeel van de Stichting Pergamijn. De stichting begeleidt, faciliteert en biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze zet zich in voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. Daarnaast organiseert zij mede de activiteiten. Tevens fungeert Thea Offermans-van Heeswijk als aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Zij ondersteunt binnen de afdelingen bij de lunch en begeleidt cliënten bij de uitjes, de activiteiten en de tandartsbezoeken. Mevrouw is ook mantelzorger geweest voor haar zus in de periode van 2017 tot 2020, haar schoonvader in de periode 1997 tot 2005 en een tante voor de periode 1995 – 2001.

De heer Harm (H.) Postema, 78 jaar

Vanaf 1972 vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Heerlen (150 leden), voorheen het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen. In 1985 werd hij bestuurslid als 2de secretaris en in 1986 1ste secretaris tot 2021.

Harm Postema was lid van de commissie instrumentenbeheer en beheerde later het instrumentarium. Daarnaast coördineerde hij zes verhuizingen van de muziekvereniging. Tevens begeleidde hij mede de fusie in 2008, gaf hij leiding aan de Oud Papier Actie en fungeerde hij als muziekarchivaris. Voorts was/is hij voorzitter van de commissie Recreatie Orkest en (bestuurs)lid van de commissie faciliteiten. Vanaf 2005 is de heer Postema vrijwilliger bij de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Miljoenenlijn) te Simpelveld. Hij is archivaris en onderhoudt het materiaal in goede staat op de werkplaats.

Mevrouw Ina (C.M.) Savelbergh-Seeverens, 76 jaar

Mevrouw Ina Savelbergh is sedert 1989 betrokken bij turnsportvereniging RKGV Fides als bestuurslid. In 1990 is ze secretaris geworden van de vereniging en in 1995 ook voorzitter. Mevrouw Ina Savelbergh is ook de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. En wekelijks neemt zij minimaal eenmaal de taak van EHBO-er op zich. Ze is de spin in het web voor de vereniging. Verder is ze ook vertrouwenspersoon voor de huisartsenpost OZL en is zij mantelzorger voor een aantal oudere kennissen.

Mevrouw Chris (C.H.M.) Schols-van Meersbergen, 69 jaar

Sinds 1980 is mevrouw Schols vrijwilliger bij de R.K. Parochie St. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars te Eygelshoven. Ze verricht hand-en-spandiensten en ondersteunt het herenkoor Schola. Daarnaast is zij lid en sinds vijf jaar coördinator van het begrafeniskoor. Ook is zij sinds 2005 lid van de klusgroep en zet zij zich o.a. in voor het groenonderhoud. Tevens is zij sinds 2010 secretaris van de commissie Vrienden van de Oude Kerk en organiseert zij mede diverse fondsenwervende activiteiten. Voorts fungeert zij sinds maart 2020 als koster.

Vanaf 2000 is ze mantelzorger voor een bewoner van het zorgcentrum Pius te Hoensbroek. En sedert 2007 is mevrouw Schols vrijwilliger als begeleider bij de vrijwilligersorganisatie Clan des Hospitaliers Notre Dame de Lourdes, afdeling Nederland. De organisatie begeleidt zieke mensen vanuit Nederland op hun reis naar Lourdes.

De heer Harry (H.P.) Smeets, 77 jaar

De heer Smeets is sinds 2013 vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Samen Delen. Hij verricht de volgende activiteiten: wekelijks haalt hij spullen op met de kleine vrachtwagen van de stichting en brengt die naar het depot. Tijdens de ritten krijgt hij ondersteuning van twee personen vanuit de dagbesteding die hij dan begeleidt. Twee ochtenden per week is hij voorts magazijnmedewerker. Maandelijks bezorgt hij daarnaast een of twee maal spullen, samen met twee mensen vanuit de dagbesteding. Verder verricht hij het onderhoud aan de vrachtwagen, aan de luxewagen en aan de stapelaars. Ook beheert hij de in bruikleen zijnde gebouwen. Verder is er zo'n 10 x per jaar een grote vrachtwagen (100 kuub) die gevuld moet worden voor Oost-Europa. Hij is dan eerste lader en verantwoordelijk voor het laden. Hij heeft dan 16-20 medewerkers die hem helpen. Sinds 2013 is hij binnen het bestuur de technische man.

De stichting Samen Delen verstrekt kleding, huisraad en meubels aan behoeftigen in Oost-Europa en sinds 10 jaar ook regio Parkstad. Mensen kunnen op verwijzing van o.a. de gemeentelijke sociale dienst spullen uitzoeken in het depot. De stichting heeft ongeveer 55 vrijwilligers, een coördinator en een bestuur bestaande uit vijf personen.

De heer Ton (A.J.) Toussaint, 59 jaar

Vanuit zijn werk als bouwmarkmanager was de heer Toussaint in de periode 2004 – 2019 als bestuurslid en vrijwilliger bij de Winkeliersvereniging van de Woonboulevard Heerlen. Hij was voorzitter van de marketingcommissie.

Vanaf 1993 bij de Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek als secretaris (2011-2014), bestuurslid (2014-2016) en voorzitter (sinds 2016). Hij was secretaris (tot 2005), voorzitter (2005-2011) en president (2005-2021) van de Raad van Elf. Daarnaast was/is hij lid van de Prinsencommissie en de Integratiecommissie.

Vanaf 1993 is hij tevens vertegenwoordiger namens de Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek bij de Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen (SLV). Hij zet zich o.a. in voor het zoeken van een nieuwe voorzitter van de SLV. Daarnaast was hij lid van diverse commissies. Van de Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen is hij vanaf 1998 betrokken als vrijwilliger. Voorzitter van 1996 tot 1998, secretaris van 1996 tot 1999 en sinds 1999 bestuurslid.

Bij de Tennisvereniging LTC Hoensbroek is hij voorzitter van 2003 tot 2007 en vanaf 2007 lid van de jeugdcommissie. Voorzitter is de heer Toussaint ook geweest van de Honkbal- en Softbalvereniging Parkstad te Heerlen van 2008 tot 2011.

Vanaf 2021 is de heer Toussaint Imker bij de Imkerij Gebrook te Hoensbroek. Betrokkene beheert enkele bijenstanden binnen de gemeente Heerlen en Voerendaal. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden bij het Ridderhoenpark te Hoensbroek. Tevens geeft hij lezingen over de honingbij op de scholen. Voorts zet hij zich in voor de begeleiding van de nieuwe imkers bij de Imkervereniging Oostelijke Mijnstreek.

De heer Harry (H.H.) Wijnen, 76 jaar

De heer Wijnen is sinds 1974 vrijwilliger bij de KNVB. Hij is scheidsrechter, rapporteur en coach. Daarnaast in de periode 1985 tot 1997 begeleidde hij de assistent-scheidsrechters. Voor de periode 1997 -2010 penningmeester bij de Toneelvereniging Kunst Na Arbeid en de Mousagetes in Nuth. De heer Wijnen zette zich in bij het afbreken van decorstukken en de opslag in de loods. Vanaf 2005 is de heer Wijnen penningmeester van en vrijwilliger bij de Volleybalvereniging VC Knudde te Brunssum, een seniorenvereniging. Hij is coach en trainer. Daarnaast onderhoudt hij het materiaal en het contact met de gemeente.