HEERLEN - Starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug. Daarom helpt gemeente Heerlen vanaf 1 september starters een huis te financieren met de Starterslening. Dit is een extra lening bovenop de hypotheek.

Met de Starterslening, een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), kunnen starters op de woningmarkt net een beetje extra lenen voor het aankopen van een eerste woning. De Starterslening overbrugt het verschil tussen wat de woonstarter kan lenen op basis van het inkomen en het bedrag dat nodig is om de woning te kunnen kopen. De maximale hoogte van de Starterslening in Heerlen is € 49.000,-.

Eerste 3 jaar geen maandlasten
De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast, daarna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid.

Voorwaarden
Wie een Starterslening wil aanvragen heeft toestemming van de gemeente nodig. Dit wordt gebaseerd op een aantal voorwaarden. Je kunt de Starterslening in Heerlen aanvragen als:
- je voor het eerst een huis koopt;
- je zelf in het huis gaat wonen;
- de maximale aankoopprijs van de woning € 245.000,- is;
- de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
- de rentevaste periode van je eerste hypotheek maximaal 10 jaar is.

Meer informatie en aanvragen
De gemeente legt de toestemming vast in een toewijzingsbrief. De aanvraag van de Starterslening start op 1 september. Kom je in aanmerking? Bekijk de instructie op https://www.heerlen.nl/starterslening-aanvragen.html. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op www.svn.nl/starterslening.