HEERLEN - Op 14 december diende een kort geding van Metroprop BV tegen de gemeente Heerlen en Maankwartier BV. Ter zitting is de zaak besproken, kort geschorst en hebben partijen een schikking bereikt.


Metroprop verzocht de rechter om de gemeente en Maankwartier te veroordelen meer informatie te verstrekken en snel tot een afhandeling te komen van de status van Maanplein 88. Ter zitting is de zaak besproken, kort geschorst en hebben partijen een schikking bereikt. Metroprop heeft de zaak met toestemming van de gemeente en Maankwartier BV ingetrokken. Met Metroprop is daarbij overeengekomen dat Metroprop proceskosten vergoedt aan zowel de gemeente als Maankwartier BV. Vervolgens is de procedure doorgehaald. Hierdoor hoefde de rechter geen uitspraak meer te doen.

Partijen zijn verder overeengekomen dat indien er een koopovereenkomst tot stand komt tussen de gemeente Heerlen en Maankwartier BV betreffende Maanplein 88, de gemeente daarvan een kopie verstrekt aan Metroprop (met inachtneming van de weigeringsgronden van de WOB). Daarnaast is contractueel vastgelegd dat Metroprop rondom deze kwestie geen nieuwe rechtszaken zal starten, geen nieuwe WOB-verzoeken zal indienen en dat negatieve uitlatingen over deze kwestie gestaakt dienen te worden.

Koopovereenkomst Maanplein 88

Eerder dit jaar sprak het hof in Den Bosch de nietigheid uit van de koopovereenkomst van Maanplein 88 uit 2014 tussen de gemeente Heerlen en Maankwartier BV. Beide partijen zijn daarom in overleg over hoe gezien deze situatie, het best kan worden gehandeld. Het hof heeft geen termijn gesteld waarbinnen de afhandeling moet plaatsvinden; partijen hebben de nodige tijd om te komen tot de door hun gewenste afhandeling.