HEERLEN - Heerlenaar John (Johan Alphons Marie Antonius) Erkens heeft een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen uit handen van burgemeester Roel Wever. Dit gebeurde op woensdag 21 juli in Heerlen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Erkens heeft zich ruim 30 jaar vrijwillig en bevlogen ingezet voor de samenleving. Vanaf 1988 tot 1998 is John Erkens kerkbestuurslid van de parochie Heilige Moeder Anna te Heerlen. Hij was tevens acoliet tijdens de uitvaarten. In de periode 1998 tot 2010 was hij fractiemedewerker voor het CDA te Heerlen.

Vanaf 2002 tot 2019 is de heer Erkens vrijwilliger geweest bij de stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld. Hij was voorzitter van de werkgroep wijkontwikkeling en organiseerde de jaarlijkse wijkschouw, waarbij o.a. aandacht werd besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Hij zette zich in voor de veiligheid rondom de basisscholen en de herontwikkeling van de plaatselijke supermarkt.

Bij de verpleeghuizen Tobias en Sint Anna te Heerlen is John Erkens sinds 2003 vrijwilliger. Hij verleent pastorale ondersteuning. In 2006 werd hij lid van de cliëntenraad en in de periode 2007-2014 fungeerde hij als voorzitter daarvan.

De heer Erkens is lid en voorzitter (2008-heden) van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. Hij zet zich in voor een inclusieve samenleving. Als raadslid was hij de grondlegger van het raadsbesluit Heerlen Inclusieve Stad, de voorloper van de Lokale Inclusie Agenda. Hij leidde de beoordeling van diverse openbare gebouwen, winkels, wegen, pleinen en evenementen op de toegankelijkheid. Hij organiseerde workshops en lezingen voor raadsleden en ambtenaren en zet zich in voor de bewustwording bij wijkraden, ouderenverenigingen, kerken en verzorgingstehuizen. Daarnaast ondersteunt hij mensen bij het aanvragen van (WMO-)voorzieningen of zorgondersteuning.

In de periode 2010 – 2014 was hij raadslid bij de gemeente Heerlen.
Bij de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Heerlen Stad was de heer Erkens vrijwilliger van 2014 tot 2017. Hij organiseerde de busreizen en uitstapjes en droeg zorg voor de financiële afhandeling daarvan.

John Erkens is lid en in de periode 2015 – 2017 voorzitter geweest van de Cliëntenraad bij de Stichting Verpleeghuis Bergweide te Heerlen. Hij organiseerde o.a. de familiecontactavonden en was lid van de werkgroep t.b.v. de bouw van een nieuwe afdeling. Hij beoordeelde tevens de klachten- en klokkenluidersregeling, het huishoudelijk reglement, het instellingsbesluit en het ontruimingsplan.