HEERLEN - Gevelrenovatie blijft ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt in het centrum. In het stadshart zijn de gevels op de onderste etage vaak aangepast aan bijvoorbeeld de winkel die in het pand zit. Met als gevolg dat op veel plekken de karakteristieke gevels op ooghoogte ontbreken.

Dat is jammer, want hierdoor ontbreekt vaak de aangename sfeer die historische gevels met zich meebrengen Er zijn daarom nieuwe kaders in de maak waarmee pandeigenaren een forse subsidie kunnen vragen om (een deel van) hun gevels in oude glorie te herstellen.

Veel gevels op de tweede verdieping zijn gelukkig wel intact gebleven. Des te meer reden om er weer een mooi geheel van te maken. Goede voorbeelden zijn er al. Zo heeft een aantal eigenaren al grote renovaties laten uitvoeren met behulp van Atelier Stadsrevisie, waaronder Expresso Bar Aroma en Pat’s Tosti Bar. Daarnaast is Saroleastraat 33 uit zijn lelijke jas verlost en herstelt VOC het rijtje verwaarloosde panden aan de Honigmannstraat weer in oude luister. Dat smaakt voor veel mensen naar meer.

Nieuwe regeling


De pilot met Atelier Stadsrevisie is inmiddels afgerond. De aanpak werkte, het vervolg moest om juridische redenen aanbesteed worden. Heerlen zette daarom eind 2021 een aanbesteding in de markt. Helaas voldeden de inschrijvers niet aan de gestelde inschrijfvoorwaarden en mislukte de aanbesteding. Daarom is er nu een nieuwe regeling in de maak om het Heerlense straatbeeld te verbeteren. Pandeigenaren vragen zelf een subsidie aan en zijn vervolgens vrij om zelf te bepalen door wie ze het werk laten uitvoeren. Dat kan een aannemer zijn, maar ook Atelier Stadsrevisie. Zo kunnen zij hun goede werk voor de stad voortzetten. De nieuwe regeling ligt naar alle waarschijnlijk na de zomer in het college en raad. Bij groen licht kunnen pandeigenaren dan een aanvraag indienen.

Leuker en levendiger centrum


Gevelrenovatie is onderdeel van de totale aanpak om van het centrum een leukere en levendigere plek te maken om te wonen, te werken en om te bezoeken. Het maakt onderdeel uit van het ambitiedocument ‘Samen maken we het Centrum’. Heerlen kan dat niet alleen en werkt nauw samen met onder meer provincie Limburg, IBA Parkstad en Stadregio Parkstad Limburg.