HEERLEN - Bij het ontslag van een ambtenaar van de gemeente Heerlen werd de onschuldpresumptie geschonden, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De gemeente had in haar motivatie van het ontslag niet vooruit mogen lopen op de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek naar de ambtenaar. Maar ondanks de schending van de onschuldpresumptie blijft het ontslag staan.


Vuurwapen en Porsche

De ambtenaar werkte ruim tien jaar als secretaresse bij de gemeente op het terrein van onderwijs. In haar functie had ze contact met wethouders, schoolbesturen, ouders, leerlingen en ketenpartners, waaronder het Openbaar Ministerie (OM). Ook had ze toegang tot privacygevoelige gegevens van jongeren en hun ouders.

In april 2016 werd ze na een politie-inval op het adres van haar partner samen met hem aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. De politie-inval gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een netwerk van harddrugshandel en witwassen. Het OM stelde de gemeente Heerlen op de hoogte dat ze de secretaresse ging vervolgen voor het in bezit hebben van een vuurwapen met munitie en het witwassen van een Porsche Cayenne.

Onschuldpresumptie

De gemeente Heerlen ontsloeg de ambtenaar op basis van plichtsverzuim en motiveerde dat besluit met het voornemen van het OM om haar te vervolgen voor wapenbezit en witwassen. De secretaresse vocht dit ontslag aan. Ze vond dat de onschuldpresumptie, zoals die is vastgelegd in het EVRM, geschonden was. De onschuldpresumptie houdt in dat je onschuldig bent, totdat het tegendeel is bewezen.

De CRvB oordeelt dat de onschuldpresumptie inderdaad is geschonden door de gemeente, omdat de gemeente het ontslag baseerde op een lopend strafrechtelijk onderzoek en al uitging van schuld van de ambtenaar terwijl die schuld nog niet vaststond. Daarmee begaf de gemeente zich op het terrein van het OM en de strafrechter en schond zij de onschuldpresumptie.

Ontslag

Ondanks dat de gemeente de onschuldpresumptie heeft geschonden, blijft het ontslag van de secretaresse wel in stand. De gemeente heeft uit de processen-verbaal van de politie mogen opmaken dat de ambtenaar tijdens de huiszoeking een vuurwapen heeft verborgen voor de politie; dit kan vastgesteld worden zonder vooruit te lopen op het oordeel van de strafrechter over de schuld van de ambtenaar aan de strafbare feiten waarvan zij wordt verdacht. Met het verbergen van het pistool heeft ze zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

De CRvB oordeelt dat de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag niet een te zware straf is. Het gaat hier om een ernstig verwijt. De ambtenaar had bij haar werk toegang tot gevoelige informatie, ook van het OM, en ze heeft het aanzien, vertrouwen en de integriteit van het gemeentebestuur geschaad. Haar jarenlange staat van dienst en dat ze nu geen inkomen heeft, wegen hier niet tegen op. Het ontslag blijft dus in stand.