HEERLEN - 2 september 2020 Het buurtschap Palemig in Heerlen heeft er een nieuw voetpad bij: de Sneppe Beemden. De naam van het voetpad, die is voorgesteld door de buurt, betekent herstel van de oude naam van het gebied wat enkele jaren geleden door Waterschap Limburg is ingericht als natuurgebied. Vandaag onthullen wethouders Adriane Keulen en Charles Claessens met een kleine vertegenwoordiging van de buurt (conform de coronamaatregelen) het straatnaambord.

Historische verwijzing

Uit oude kaarten blijkt dat dit gebied lang geleden deze naam droeg. Helaas zijn veel gebiedsnamen door de jaren heen in de vergetelheid geraakt. Dat is iets wat de buurtorganisatie is Palemig in ere wilde herstellen en zo het gebied zijn oude naam weer terug wil geven middels het voetpad.Maar waar staat de naam Sneppe Beemden nu voor? Het bestaat uit twee delen. Sneppe is een oude benaming uit de Middeleeuwen voor de Snip, een steltloper oftewel een loopvogel. Waarschijnlijk had deze vogel zijn huis in dit gebied. Ook van de naam Beemden weten we dat het sinds 1205 voorkwam om een grasland in een beekdal aan te duiden. Soms ook gespeld als bempt, bempd, bampd enzovoort.

Initiatief

De buurtbewoners van Palemig maakten gebruik van het initiatief van de gemeente Heerlen om inwoners een eigen straatnaam voor te laten stellen. Een belangrijk initiatief aldus wethouder Adriane Keulen: ‘Burgerbetrokkenheid is een belangrijk item in ons coalitieakkoord. Bij de instelling van de nieuwe straatnamencommissie in 2018 is de betrokkenheid van de burgers daarom nadrukkelijk verankerd. Burgers kunnen zelf een voorstel indienen maar de toe te kennen nieuwe straatnamen worden altijd terug gekoppeld aan de buurtorganisaties. Hier zijn ook voorwaarden aan verbonden. Zo mogen straten of pleinen niet worden vernoemd naar personen die nog geen vijf jaar zijn overleden en mogen straatnamen niet lijken op andere namen, dit om de situatie voor hulpverleners overzichtelijk te houden. Maar hoe mooi is het dat de Sneppe Beemden nu door de buurt Palemig weer opnieuw herleeft en gebruikt wordt. Hopelijk geeft dit andere buurten ook de impuls om mee te denken en ideeën met ons te delen. Zo geven we samen Heerlen vorm.’