HEERLEN - Grote zorgen om minder capaciteit politie: de 7 burgemeesters van de regio Parkstad maken zich grote zorgen over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027, kortweg het RBP. Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is en kampt met verhoogde veiligheidsrisico’s. “De bodem is al bereikt. Nog meer politiecapaciteit inleveren, is niet te doen,” aldus burgemeester Roel Wever van Heerlen, die mede namens Parkstad spreekt. De burgemeesters voorzien zulke ernstige problemen dat zij voor 1 augustus beroep aantekenen tegen het RBP bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Bodem bereikt

Alle 7 gemeenten moeten zodanig inleveren op de beschikbare politiecapaciteit dat de veiligheidsopgaven niet meer haalbaar zijn. Dit terwijl de uitvoering van basale politietaken in dit gebied nu al onder hoge druk staat. In sommige gemeenten zullen ook te weinig of helemaal geen wijkagenten meer zijn. Nog minder politiecapaciteit heeft ontwrichtende gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid. De burgemeesters delen de mening dat er een bodem is bereikt.

Theorie versus werkelijkheid

Roel Wever: “Het RBP houdt geen enkele rekening met de nu al nijpende situatie. Tel daar de specifieke kenmerken bij op zoals de grensligging naast Duitsland en vlakbij België en de sociaal-economische achterstand in de regio Parkstad; factoren die extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien werkt het RBP met een theoretisch model dat geen rekening houdt met werkelijke bezette functies, vacatures, personeelstekort of ziekteverzuim. Het is kortom een papieren werkelijkheid die in de realiteit nog veel nadeliger uitpakt.”

Heerlen verhoudingsgewijs zwaar getroffen

Het RBP noteert voor Heerlen een terugval van 182 naar 155 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu maar 125 fte bezet. Burgemeester Roel Wever: “Dat betekent dat onze stad op dit moment al minder capaciteit heeft dan nodig is volgens het RBP. En gaat dit plan door, dan moet Heerlen nog meer inleveren.”
Juist in Heerlen dat al vaak in de verkeerde grafieken belandt, gaat dat slecht uitpakken. Ook staat het beleid haaks op de forse gezamenlijke investeringen van onder andere het Rijk en de gemeente voor het Nationaal Programma Heerlen-Noord. In dit gebied werkt Heerlen hard aan duurzame veranderingen op het gebied van welvaart, leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid.
“In die zin zie ik het verder afbouwen van politiecapaciteit ook als een vorm van kapitaalvernietiging”, aldus burgemeester Roel Wever: “En die kapitaalvernietiging werkt door binnen de hele regio omdat de gemeenten hebben afgesproken een aantal aanpakken tegen onder andere jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit samen uit te voeren”.

Ook grote zorgen politiebasisteam Brunssum-Landgraaf

Het RBP noteert voor het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf, dat bestaat uit de gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf (SVBBL), een terugval in capaciteit van 144,1 fte naar 126,5 fte. In werkelijkheid zijn er echter nu al maar 97,47 fte feitelijk bezet.
Burgemeester Richard de Boer, als burgemeester van Landgraaf en als voorzitter van de lokale driehoek SVBBL, spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontstane situatie: ‘Dat betekent dat het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf al veel minder capaciteit heeft dan de beoogde en gereduceerde formatiecapaciteit die eigenlijk pas in 2027 zou worden bereikt. Verder zitten de gemeenten Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf ver onder het gemiddelde niveau van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Het RBP houdt het huidige (lage) aantal wijkagenten in stand binnen het politiebasisteam Brunssum-Landgraaf. Als burgemeesters van de eenheid Limburg zijn we unaniem van mening dat de Limburgse veiligheidsketen onvoldoende mensen en middelen heeft om de brede en zware veiligheidsvraagstukken van Limburg adequaat te kunnen aanpakken en managen.’

Kerkrade

Burgemeester Petra Dassen-Housen maakt zich net als haar collega’s zorgen over de politiecapaciteit in de regio. “De brede en zware veiligheidsvraagstukken in onze stad en regio vragen om een stevige inzet van de politie. Onze gemeente scoort hoog op drugsproblematiek en georganiseerde ondermijnende (jeugd)criminaliteit. Dit vraagt om een goede en vasthoudende aanpak. De zorgen van ouders, leerkrachten, hulpverleners en de samenleving als geheel zijn groot. We willen gezamenlijk de jongeren ook zelf helpen om een andere weg in te slaan. Dat lukt alleen als we met diverse partijen samenwerken. De politie vormt hierin een onmisbare schakel. Helaas staat een adequate aanpak met de huidige en toekomstige politiecapaciteit onder druk. Dat is onacceptabel.”