HEERLEN - Het zal u niet zijn ontgaan dat vanaf komende zaterdag, 25 september 2021, de coronamaatregelen worden versoepeld. Daarbij komt de 1,5 meter maatregel te vervallen. Hierdoor kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan.

De vaccinatiegraad is echter nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Het kabinet stelt een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht op die locaties waar de 1,5 meter wordt losgelaten en het dus drukker wordt. Dit om het risico van besmetting zo laag mogelijk te houden en het samen komen van groter(re) groepen zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Concreet bekent dat simpelweg dat vanaf komende zaterdag alleen toegang mogelijk is met het CTB:
- in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines),
- bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en
- bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs

Handhaving Corona Toegangsbewijs
Als (horeca)ondernemer, organisator van een evenement of bestuur van een sportvereniging bent u verplicht om de handhaving op het CTB te organiseren. Dat betekent dat u dient te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Ik ben me bewust van het feit dat over de precieze invulling hiervan nog veel vragen bestaan. Voor u, maar ook voor ons als gemeente. Ik begrijp heel goed dat dit – na alle gevolgen die de pandemie tot nu toe al met zich mee heeft gebracht – ontzettend vervelend is en de nodige (praktische) problemen met zich mee brengt voor de bedrijfsvoering of organisatie.

Gemeentelijke taak handhaving
Vanuit het Rijk hebben de gemeenten de taak gekregen om erop toe te zien dat de handhaving op het CTB daadwerkelijk en op een goede wijze wordt uitgevoerd. Waar dit niet het geval is, zal handhavend worden opgetreden. Om de handhaving goed te organiseren krijgen gemeenten extra middelen. Minister Grapperhaus heeft met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s hierover afspraken gemaakt.

Met elkaar in contact staan
Er bereiken mij diverse signalen dat er veel behoefte bestaat aan informatie, o.a. over de wijze waarop toezicht en handhaving in gemeente Heerlen gaat plaatsvinden. Ondanks dat ik nog niet alle informatie en antwoorden kán geven wil ik graag met u in contact staan, en ook blijven. Daarom kan ik hierover nu al het volgende zeggen:

1. Voorop staat dat we zo snel mogelijk toe willen naar een normale situatie zonder coronamaatregelen. De aankomende versoepelingen zijn een grote stap vooruit en geven ook voor u meer mogelijkheden. Dat kan nu nog alleen onder de voorwaarde van een CTB. Het kabinet heeft hiertoe besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT). In november beoordeelt het kabinet of de resterende maatregelen nog nodig zijn.
2. De corona crisis lijkt daarmee in een laatste fase te zijn beland. Ik doe een dringend beroep op u om ook in deze laatste fase flexibiliteit en solidariteit te tonen en mee te werken aan de CTB-maatregel. In diverse landen is deze maatregel al langere tijd, met succes en zonder grote problemen ingevoerd. Ik hoor gelukkig dat veruit de meeste ondernemers en verenigingen in Heerlen dit ook gaan doen.
3. Omgekeerd mag u van ons verwachten dat wij op gepaste wijze invulling geven aan de toezicht- en handhavingstaken die aan de gemeente zijn opgelegd. Dat betekent in de praktijk dat de BOA’s zullen monitoren en steekproefsgewijs controles uitvoeren. Daar waar sprake is van excessen, ernstige overlast of het bewust en bij herhaling niet meewerken, zal handhavend worden opgetreden.
4. De burgemeesters in Zuid-Limburg gaan morgen nog met elkaar in overleg. Het heeft de voorkeur, ondanks de lokale verantwoordelijkheid, om tot een uniforme werkwijze binnen de Veiligheidsregio te komen. Ook zal worden gesproken over de wijze waarop de extra middelen van het Rijk zo goed mogelijk ingezet kunnen worden. Vooralsnog ben ik niet voornemens om hiermee extra handhavingscapaciteit te organiseren. Inzetten van de gelden ten behoeve van faciliteren behoort ook tot de mogelijkheden. Zodra er meer bekend is, zal ik u opnieuw informeren.

De coronapandemie heeft voor moeilijke tijden in onze samenleving gezorgd. U heeft een moeilijke tijd achter de rug. Maar, zoals gezegd, het einde van de zogeheten 1,5 meter samenleving is in zicht. Laten we vooral de nadruk leggen op het positieve van de versoepelingen en de ruimte die daardoor ontstaat om gasten te ontvangen. Nog even volhouden. We moeten het echt samen doen!