SITTARD/HEERLEN - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat het Zuyderland Medisch Centrum (ZMC) geen schadevergoeding hoeft te betalen aan een patiënte. Zij heeft in 2003 PIP-borstimplantaten laten plaatsen bij dit ziekenhuis en stelt ernstige en zelfs levensbedreigende lichamelijke klachten te hebben gekregen als gevolg daarvan. De producent van die implantaten bleek ermee gefraudeerd te hebben. Eerder wees de rechtbank Limburg de vordering af.

Fraude door producent
De PIP-implantaten werden tussen 2000 en 2010 wereldwijd gebruikt voor borstvergrotingen. De Franse producent heeft een aantal jaar op grote schaal gefraudeerd met de fabricage en keuring van de implantaten. Zo werd er gebruik gemaakt van industriële siliconen in plaats van medische siliconen en de producent heeft keuringsinstanties misleid. De PIP-implantaten hadden een grotere kans op scheuren en lekken. Inmiddels is de producent failliet.

Vragen aan Hoge Raad
Eerder stelde het hof in een andere zaak over PIP-implantaten vragen aan de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van een arts of ziekenhuis voor schade bij patiënten. De Hoge Raad besliste daarover dat het gebruik van een PIP-implantaat waarmee is gefraudeerd, maakt dat het ziekenhuis de medische behandelingsovereenkomst niet goed heeft uitgevoerd. Dan is uitgangspunt dat een gebrek aan een bij de uitvoering gebruikte zaak – zoals hier het implantaat – voor rekening komt van de partij die de zaak heeft gebruikt. In dit geval dus het ziekenhuis.

Specifieke omstandigheden
Maar als het gaat om deze PIP-implantaten is de Hoge Raad van oordeel dat de tekortkoming niet aan het ziekenhuis kan worden toegerekend en daarmee niet voor rekening van het ziekenhuis komt. Dit oordeel van de Hoge Raad berust op een aantal specifieke omstandigheden, waaronder de omvang en ernst van de fraude. Aansprakelijkheid van het ziekenhuis zal leiden tot veel schadeclaims, terwijl in Nederland ziekenhuizen zich maar in beperkte mate kunnen verzekeren tegen dergelijke claims. Het faillissement van de producent heeft bovendien tot gevolg dat het ziekenhuis de vergoede schade niet op de producent zou kunnen verhalen. Het ziekenhuis is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door de fraude veroorzaakte ondeugdelijkheid van de PIP-implantaten.

Oordeel van het hof
De zaak waarin vandaag uitspraak is gedaan vertoont volgens het hof geen relevante verschillen met de zaak die heeft geleid tot de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. Daarom is ook in deze zaak het ziekenhuis niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van een PIP-implantaat met daarin industriële siliconengel. De vrouw had nog andere argumenten aangevoerd waarom het ziekenhuis de behandeling volgens haar niet goed had uitgevoerd, maar die vond het hof onvoldoende onderbouwd. Het verzoek tot schadevergoeding van de vrouw wordt dan ook afgewezen.