BRUNSSUM - Een 36-jarige man uit Brunssum en zijn 33-jarige vrouw zijn vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van baby Fabian uit Brunssum.


Op 11 oktober 2017 om 9.40 uur werden door de verdachten de hulpdiensten ingeschakeld. Zij waren op dat moment de oppasouders van de 5 maanden oude baby Fabian en meldden dat Fabian niet meer ademde. Enkele uren na de 112-melding overleed Fabian in het ziekenhuis van Maastricht. Het overlijden van Fabian leidde tot een strafrechtelijk onderzoek.

Vragen
De rechtbank zag zich voor de vraag gesteld of het overlijden van Fabian op enige manier aan de verdachten of een van hen kan worden toegerekend. De rechtbank heeft hierbij achtereenvolgens de volgende vragen beantwoord:

- Wat is de oorzaak van het overlijden van Fabian?
- Wanneer is dit letsel ontstaan/toegebracht?
- Kan bewezen worden dat de verdachte dit letsel heeft toegebracht?

Welke deskundigen volgt de rechtbank?
Na het overlijden van Fabian is er veel onderzoek verricht, om de doodsoorzaak van Fabian te achterhalen. Zo heeft dr. Soerdjbalie-Maikoe, arts en forensisch patholoog, verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sectie verricht op het lichaam van Fabian en haar conclusies neergelegd in een rapport, en heeft dr. W.A. Karst, forensisch arts KNMG, verbonden aan het NFI, ook een rapport opgesteld.

De verdediging heeft rapporten ingebracht van drs. P.M.I. van Driessche, destijds zelfstandig arts-forensisch patholoog en van forensisch geneeskundige drs. J. van Gastel. Deze deskundigen komen tot andere bevindingen en conclusies over de ernst van het letsel en het tijdstip waarop het letsel is ontstaan dan dr. Soerdjbalie-Maikoe en dr. Karst.

De rechtbank heeft de conclusies van NFI-deskundigen dr. Karst en dr. Soerdjbalie Maikoe gevolgd. Dit betekent dat de rechtbank voorbij gaat aan de twee deskundigenrapporten die door de verdediging zijn ingebracht. De rechtbank komt tot dit oordeel, omdat drs Van Driessche per e-mail heeft laten weten dat hij géén diepgravend onderzoek heeft verricht en omdat uit het rapport van drs. van Gastel blijkt dat ook zijn onderzoek niet volledig is geweest.

Wat is de oorzaak van het overlijden van Fabian?
De deskundigen van het NFI hebben geconcludeerd dat de doodsoorzaak van Fabian is gelegen in ernstig hersenletsel. Dat hersenletsel is veroorzaakt door (zeer) forse krachtsinwerking, te weten een forse impact tegen het hoofd, bijvoorbeeld een val van grote hoogte of op het hoofd slaan en/of stompen. Deze krachtsinwerking kan gepaard zijn gegaan met een heftig schudincident. Simpele ‘huis-‘tuin- en keuken ongevallen’ zijn onvoldoende om zo’n ernstige en fataal verlopende letsels te verklaren. Het letsel waaraan Fabian is overleden, is toegebracht letsel.

Wanneer is dit letsel ontstaan/toegebracht?
Ook op dit punt heeft de rechtbank de conclusies van dr. Karst overgenomen. Die conclusie luidt dat het dodelijke letsel moet zijn toegebracht ná het moment dat Fabian voor het laatst gezond en goed functioneerde. Uit de verklaringen van de oppasouders volgt dat met Fabian op de dag van zijn overlijden, nadat de moeder van Fabian naar haar werk is gegaan, nog niks aan de hand was. Hoewel de verklaringen van de oppasouders over het verloop van de ochtend op meerdere punten van elkaar verschillen, verklaren zij wel allebei dat Fabian rond 9.15 uur nog rustig in zijn bedje lag te spelen en te brabbelen. Op dat moment vertoonde Fabian nog normaal babygedrag en dat betekent dat, als verdachten hierover de waarheid spreken, het dodelijke letsel hierná moet zijn toegebracht. Wat zich na dit moment heeft afgespeeld, is en blijft onduidelijk.

Kan bewezen worden dat de verdachten of een van hen dit letsel heeft toegebracht?
De rechtbank kan het precieze verloop van de ochtend waarop Fabian overleed, niet vaststellen. Als de oppasouders allebei de waarheid spreken, dan betekent dit dat zij allebei in de woning aanwezig waren toen het letsel aan Fabian werd toegebracht. Buiten hun eigen zoontje, was er verder niemand bij hen en Fabian. Dit betekent dat een van de oppasouders of zij samen verantwoordelijk moeten zijn voor de dood van Fabian.

De mannelijke verdachte zou met Fabian geschud hebben, maar dit schudden zou eerder in de ochtend plaatsgevonden hebben en schudden alléén kan volgens deskundige dr. Karst het letsel niet veroorzaakt hebben. Geen van de oppasouders heeft een verklaring afgelegd over een incident dat zich na 9.16 uur heeft voorgedaan en dat het letsel veroorzaakt kan hebben. Dit betekent dat één van de verdachten iets verzwijgt of dat zij alle twee iets verzwijgen. De rechtbank kan echter niet vaststellen wie nu wat verzwijgt. Dit heeft tot gevolg dat de rechtbank ook niet kan vaststellen wie van de verdachten het fatale letsel aan Fabian heeft toegebracht, hoewel het wel één van hen geweest moet zijn. Het dossier bevat ook geen bewijs dat de verdachten het letsel samen hebben toegebracht. De rechtbank moet daarom allebei de verdachten vrijspreken van betrokkenheid bij de dood van Fabian.

Veroordeling vrouwelijke verdachte voor mishandeling eigen zoon
De 33-jarige vrouw uit Brunssum wordt wel veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren voor de mishandeling van haar eigen zoontje. Dit feit heeft zij ook bekend.