KERKRADE - De rechtbank Limburg heeft vandaag besloten de tbs-maatregel voor een 54-jarige man met 1 jaar te verlengen. De rechtbank is, anders dan door de reclassering geadviseerd, van oordeel dat een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging op dit moment nog te overhaast en te risicovol is.


De terbeschikkinggestelde is op 31 januari 2005 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld voor de viervoudige moord op zijn ex-vriendin en 3 leden van zijn ex-schoonfamilie in 2003 in Kerkrade. Hij kreeg een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs. De termijn van de terbeschikkingstelling is gaan lopen op 21 december 2010.

Behandeling
De rechtbank baseert haar oordeel op zowel de adviezen van de kliniek, de deskundigen in de psychiatrie en psychologie die over de man het afgelopen jaar hebben gerapporteerd als op het advies van de reclassering. Zij zijn positief over het verloop van in de kliniek aangeboden behandelingen. De volgende stap in de behandeling is het blootstellen van betrokkene aan situaties, waarin hij moet omgaan met mogelijke tegenslagen, stress, spanningen en krenkingen in de maatschappij.

De vraag is of daarbij de dwangverpleging voorwaardelijk zou kunnen worden beëindigd. Op verzoek van de rechtbank heeft de reclassering onderzocht onder welke voorwaarden zij de begeleiding zouden kunnen overnemen. De reclassering heeft de voorwaarden geformuleerd en positief geadviseerd. Toch zal de rechtbank daartoe niet overgaan.

Transmuraal verlof
Het transmuraal verlof is in september 2020, dus pas recent, ingezet. Sinds september woont de man voor een aantal nachten per week zelfstandig buiten de kliniek. Om te kunnen resocialiseren moet hij wennen en zal hij moeten leren om zich gedurende een langere periode bloot te stellen aan het maatschappelijk leven met alles wat daarbij op zijn weg komt, niet alleen in praktisch, maar vooral ook in emotioneel opzicht. Met het oog op de veiligheid is het van belang dat de overgang vanuit de kliniek naar de maatschappij zeer zorgvuldig en gefaseerd, steeds met kleine stapjes vooruit en met de nodige ondersteuning en het bijbehorende toezicht, verloopt.

Oordeel van de rechtbank
De rechtbank heeft geoordeeld dat een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege op dit moment nog te overhaast en te risicovol is. Juist bij een verlenging van de tbs met verpleging met 1 jaar is er rust en ruimte voor betrokkene om op een verantwoorde wijze te wennen aan het leven in de maatschappij, aldus de rechtbank.