LIMBURG - Na de ongeregeldheden gisteren, is de politie voor de veiligheid van eenieder zondagavond aanwezig door heel Limburg. Dat gebeurt op zichtbare én onzichtbare wijze.


In de gemeentes waar een noodverordening geldt (Stein en Roermond) wordt er preventief gefouilleerd. Daarnaast worden mensen op straat aangesproken en waar nodig verzocht hun identiteitsbewijs te tonen. Zondagavond zijn er tot nu toe vijf personen aangehouden in Roermond en Stein inzake het bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging. Door de inzet van de noodverordening kan er snel, adequaat en daadkrachtig opgetreden worden. Waar mogelijk wordt in overleg met het Openbaar Ministerie supersnelrecht toegepast.

De komende dagen wordt er continu gemonitord op mogelijke signalen dat er onrust dan wel ongeregeldheden zouden kunnen ontstaan. Op basis van die informatie wordt er vanuit maatwerk een inzet gekozen waarmee we de rust zoveel mogelijk proberen te behouden. Zo wordt er alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen.