BRUNSSUM - Het Openbaar Ministerie (OM) is door het gerechtshof Den Bosch niet ontvankelijk verklaard in het hoger beroep tegen de vrijspraak van een huisarts van een praktijk in Brunssum. De arts werd in 2018 door de rechtbank op juridische gronden vrijgesproken van twee zedendelicten met een patiënte tijdens een huisbezoek.


Het hof besloot vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak direct mondeling tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM omdat de appelschriftuur niet binnen de wettelijke termijn was ingediend. Het OM heeft bijzondere omstandigheden aangevoerd op basis waarvan de zaak toch verder behandeld zou moeten worden. Het hof oordeelde anders.

Het OM betreurt deze uitkomst en is in afwachting van de schriftelijke uitspraak om te bekijken of er mogelijkheden zijn om hiertegen in cassatie te gaan.