MAASTRICHT - In een grote drugs- en witwaszaak, die vandaag op zitting stond, heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) opnieuw procesafspraken gemaakt met de verdediging van een verdachte. Vandaag stond een 29-jarige man uit Lanaken (B) terecht op verdenking van het vervoer van grote hoeveelheden cocaïne en het (laten) vervoeren en of ophalen van grote contante geldbedragen voor anderen.


In mei van dit jaar stond in deze zaak al een 47-jarige man uit Valkenburg terecht voor het medeplegen van de invoer van hennep en het medeplegen van witwassen. Ook met deze verdachte zijn procesafspraken gemaakt.

Sky ECC-chats

Het onderzoek startte op basis van onderschepte Sky ECC-chats. Die conversaties leidden naar een groep van verdachten die afzonderlijk en gezamenlijk grote hoeveelheden cocaïne, hennep en geld vervoerden.

Cocaïne

Uit deze chats blijkt dat de 29-jarige man uit Lanaken tussen november 2020 en februari 2021 betrokken is geweest bij het opzettelijk vervoeren van ruim 1300 kilogram cocaïne.

Witwassen

De verdachte maakte zich daarnaast in die periode schuldig aan het medeplegen van gewoontewitwassen. Het gaat hierbij meer specifiek om ondergronds bankieren of ‘underground banking’. De groep verdachten vervoerden in wisselende samenstelling zeer grote geldbedragen voor anderen of namen grote geldbedragen in ontvangst. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel. In totaal ging het in deze periode om circa 23 miljoen euro.

Ondergronds bankieren

Bij ondergronds bankieren worden zogenoemde "tokens" gebruikt als betalingsbewijs in verband met het overdragen van grote sommen contant geld. De tokens zijn vaak bankbiljetten die een relatief kleine waarde vertegenwoordigen. De bankbiljetten worden gebruikt, omdat deze biljetten unieke serienummers hebben. Voorafgaand aan een geldoverdracht krijgt de persoon die het geld overdraagt meestal een foto met een uniek serienummer van een bankbiljet. Alleen aan de persoon in het bezit van dit bankbiljet mag het geldbedrag worden overgedragen. Na de daadwerkelijke overdracht krijgt de persoon die het geldbedrag overdraagt het bankbiljet van de persoon die het geld "aanneemt". Dit is het daadwerkelijke bewijs van afgifte. Uit onderzoeken is bekend dat soms ook het bedrag, behorend bij het overgedragen geldbedrag op het token wordt geschreven. Dit is dan ter administratie zodat men achteraf weet welk token bij welk bedrag hoorde. In sommige gevallen wordt ook gebruik gemaakt van codewoorden.

Strafeis

Het OM en de verdediging zijn overeengekomen dat het OM vandaag een gevangenisstraf van 5 jaar eiste. Daarnaast eiste het OM een geldboete van 100.000 euro. Deze strafeis is onderdeel van de procesafspraken tussen het OM en de verdediging. De verdachte heeft hiermee ingestemd en heeft geen verweer tegen de verdenkingen gevoerd. Ook heeft de verdediging geen onderzoekswensen ingediend.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Naast afspraken over de strafzaak hebben het OM en de verdediging een schikking getroffen met betrekking tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De verdachte kreeg namelijk betaald voor zijn werkzaamheden. In de schikkingsovereenkomst zijn het OM en de verdediging overeengekomen dat een bedrag van 149.000 euro van de verdachte wordt ontnomen. Dit bedrag komt bovenop de geëiste geldboete. Door het onderzoeksteam werden onder andere drie Rolexen en Cryptocurrency ter hoogte van 10.000 euro in beslag genomen. Als onderdeel van de procesafspraken heeft de verdachte afstand gedaan van deze goederen. Het restant moet hij bijbetalen.

Efficiënt

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beogen door het maken van procesafspraken de behandeling van deze strafzaak zo efficiënt mogelijk te maken. De rechtbank is echter niet gebonden aan deze afspraak. Als de rechtbank instemt met deze afspraken, dan is deze omvangrijke en complexe strafzaak binnen een half jaar na de aanhouding van de verdachte afgerond.

Andere verdachten

In het onderzoek zijn nog drie andere verdachten in beeld. Een 40-jarige man uit Berg en Terblijt is in juni 2023 aangehouden. Inmiddels is zijn voorlopige hechtenis geschorst. Een 55-jarige man uit Zutendaal (B) met de Nederlandse nationaliteit is in juni 2023 in België aangehouden. Het OM heeft aan België om zijn overlevering gevraagd. Een 32-jarige man uit Maastricht werd onlangs in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden. Ook zijn overlevering is gevraagd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.