LIMBURG / NEDERLAND / SPANJE - Medewerkers van de politie en justitie zijn donderdagochtend vroeg op meerdere locaties gestart met doorzoekingen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de productie van en georganiseerde handel in hennep. Het betreft een internationale actie in samenwerking met de politie in Spanje.

De locaties in Nederland bevinden zich voornamelijk in Limburg. Daarnaast worden er op verzoek van de Nederlandse autoriteiten ook in Spanje panden doorzocht in het kader van dit onderzoek.

Alleen al in Limburg worden zo’n zeventig medewerkers van de diverse opsporingsdiensten ingezet tijdens de actiedag. De actiedag richt zich in Nederland vooral op het verkrijgen van informatie over bovengenoemd onderzoek.
Als in een pand een hennepplantage wordt aangetroffen, dan wordt deze geruimd. Afhankelijk van wat in een woning wordt aangetroffen, zal nader onderzoek plaatsvinden.

Opbrengst van de actiedag
Tot nu toe zijn er in zowel Nederland, Spanje en België aanhoudingen verricht.
De doorzoekingen zullen naar verwachting een groot deel van de dag in beslag nemen. De inschatting is dat er aan het einde van de middag een voorlopig beeld kan worden gegeven over het aantal aanhoudingen en de opbrengsten van deze actiedag.

Ondermijnende drugshandel
Illegale drugshandel brengt onschuldige burgers in gevaar door gewelddadige uitwassen, brandgevaarlijke hennepkwekerijen en bijvoorbeeld het dumpen van hennepafval in natuurgebieden. Criminelen maken bij de grootschalige hennepteelt misbruik van legale bedrijven om de enorme winsten wit te wassen en misbruiken voorzieningen en instanties in onze maatschappij om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit noemen we ondermijning. Zo ondergraven zij onze rechtsstaat.
De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten weer veiliger.

Bovenwereld
Om georganiseerde hennepteelt mogelijk te maken, beschikken criminelen over een uitgebreid netwerk van faciliterende derden in de bovenwereld. Een constante focus van de politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, het RIEC en gemeenten op deze facilitators werkt zeer verstorend voor de georganiseerde hennepteelt.