NEDERLAND - Gisteren, 29 november, eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank Overijssel gevangenisstraffen van vijf jaar en geldboetes van 100.000 euro tegen vier verdachten wegens het in bezit hebben en verwerken van onveraccijnse tabak, gewoontewitwassen, deelname aan een criminele organisatie, en valsheid in geschrift. Het gaat om vier mannen van 60, 48, 59 en 53 jaar uit onder meer Nederland, Polen en Roemenië. De hoofdverdachten in deze zaak hielden zich volgens het OM bezig met het opslaan en verwerken van en de handel in illegale tabak. Volgens het OM heeft de organisatie ongeveer 550.000 kilogram illegale tabak verhandeld. Dat betekent vele tientallen miljoenen aan gemiste accijnsinkomsten.

Illegale internationale sigarettenhandel

Het opsporingsteam in deze zaak ontving in 2018 informatie uit Nederland en het buitenland dat de verdachte uit Nederland en de 59-jarige verdachte zich in georganiseerd verband bezighielden met het faciliteren van de illegale productie van sigaretten. Volgens het onderzoek kocht de internationaal opererende criminele organisatie, in de periode vanaf februari 2017 tot en met oktober 2019, tabak in Italië dat vervolgens in Nederland werd verkocht om te gebruiken in illegale sigarettenfabrieken, zowel aan personen en bedrijven in verschillende landen. Daarnaast had deze organisatie eigen tabaksnijderijen volgens het OM. De organisatie kocht en verkocht ook machines voor illegale sigarettenproductie en hielp met het opzetten van productielijnen. In het kader van dit onderzoek vonden in Nederland diverse doorzoekingen plaats in onder andere Eygelshoven, Landgraaf, Brunssum, Haelen, Stramproy, Lithoijen. Verder zijn 11 doorzoekingen buiten Nederland verricht en is er op internationaal niveau – onder andere in Polen, Tsjechië en België - samengewerkt.

Criminele organisatie

Alle vier de verdachten vervulden een andere rol in de criminele organisatie. De 59-jarige man kocht de tabak in Italië. De man uit Polen en de man uit Roemenië waren verantwoordelijk voor de machines om sigaretten te maken. De Nederlandse man zorgde voor het logistieke deel – het transport - van de tabak en voor de opslag. Alle verdachten zorgden voor de relaties met potentiële afnemers en hielpen bij het laden en lossen van de tabak.

De ondermijnende werking van witwassen

De officier van justitie tijdens de zitting: “Verdachten hebben zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan strafbare feiten, feiten waarbij ze schaamteloos enorme bedragen winst hebben gemaakt. Deze casus is wel een schoolvoorbeeld van een criminele organisatie: de taken verdeeld, een duidelijk oogmerk en de winst verdeeld. De gepleegde feiten werken ondermijnend, op allerlei gebied. Het voorhanden hebben, vervaardigen en verhandelen van– grote hoeveelheden – onveraccijnsde tabak scheelt de staatskas veel geld. Het geschatte nadeel is berekend op zo’n 64 miljoen euro bij bewezenverklaring van alle feiten. Het fiscaal nadeel van accijnsfraude is het daadwerkelijk nadeel – voor elke niet veraccijnsde sigaret wordt een veraccijnsde sigaret minder gerookt. Het uitgangspunt bij de strafeis zal daarom het nadeel zijn dat hoort bij ruim 550.000 kilo (ten onrechte) onveraccijnsde tabak. Dat is dan geen 64 miljoen euro, maar iets minder; toch nog steeds vele miljoenen. Witwassen werkt ondermijnend op een iets andere manier: er wordt crimineel geld in omloop gebracht waardoor misdaad loont. Dat is iets wat we niet willen en daarom is strafvervolging en – bij bewezenverklaring – een beste straf op zijn plaats.”

Strafeis: gevangenisstraffen

Het OM eiste tegen iedere verdachte afzonderlijk een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 100.000 euro.

De rechtbank doet mogelijk over vier weken uitspraak in deze zaak.