LANDGRAAF - Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft in samenspraak met de politie besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek te doen naar aanleiding van een zedenincident bij zorginstelling Op de Bies in Landgraaf. Dit is de uitkomst van het politieonderzoek dat de afgelopen weken onder leiding van het OM is verricht naar de omstandigheden van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van twee jonge bewoners met een verstandelijke beperking. Vanwege de privacy van de jonge betrokkenen doet het OM hierover geen verdere mededelingen.


Ook heeft het OM besloten dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de zorginstelling zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit in deze casus.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

De zaak is door het OM inmiddels overgedragen aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Afgesproken is dat IGJ het OM informeert als uit de bemoeienis van IGJ alsnog aanwijzingen worden verkregen voor mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de instelling.

Op de Bies

Binnen Op de Bies, die onder zorginstelling Koraal valt, wonen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Deze mensen krijgen zowel zorg als onderwijs en arbeid aangeboden.